ติดต่อเรา – ลงทะเบียน

ติดต่อเรา - ลงทะเบียน
 •   แพ็คเกจสุดคุ้ม 1 ( 4,000 บาท )
    แพ็คเกจสุดคุ้ม 2 ( 6,000 บาท )
    แพ็คเกจสุดคุ้ม 3 ( 9,000 บาท )
 •   ดูแล Fanpage Package 1 ( 1,000 บาท )
    ดูแล Fanpage Package 2 ( 2,000 บาท )
    ดูแล Fanpage Package 3 ( 3,000 บาท )
 •   Facebook ads 1 เดือน ( ค่าบริการ 1,000 บาท )
    Facebook ads 2 เดือน ( ค่าบริการ 950 บาท )
    Facebook ads 3 เดือน ( ค่าบริการ 900 บาท )
 •   โพสเว็บบอร์ด แพ็คเกจ 1 ( 800 บาท )
    โพสเว็บบอร์ด แพ็คเกจ 2 ( 1,400 บาท )
    โพสเว็บบอร์ด แพ็คเกจ 3 ( 2,600 บาท )
 •   Facebook post business 1 ( 500 บาท )
    Facebook post business 2 ( 1,000 บาท )
    Facebook post business 3 ( 1,500 บาท )
    Facebook post business 4 ( 2,000 บาท )
    Facebook post free 1 ( 500 บาท )
    Facebook post free 2 ( 1,000 บาท )
 •   Web Design Package 1 ( 5,000 บาท )
    Web Design Package 2 ( 10,000 บาท )
    Web Design Package 3 ( 15,000 บาท )
    Web E-Commerce 1 ( 4,000 บาท )
    Web E-Commerce 2 ( 7,000 บาท )
    Web E-Commerce 3 ( 10,000 บาท )